Image
Kostendekkendheid
Inloggen

Welkom bij
kostendekkendheid.nl

Deze webapplicatie is ontwikkeld voor (en door)
gemeenteambtenaren die werken met de legesverordening
en de kostendekkendheid van leges en tarieven.

Welkom bij
kostendekkendheid.nl

Deze webapplicatie is ontwikkeld voor (en door) gemeenteambtenaren die werken met de legesverordening en de kostendekkendheid van leges en tarieven.

Image
Kostendekkendheid
Inloggen

Waarom?

Het is onze ervaring dat het voor gemeenten vrij arbeidsintensief en complex is om de kostendekkendheid van de leges en tarieven jaarlijks te berekenen.
Daarnaast zien we het aantal “no cure, no pay” bedrijven toenemen, met als gevolg meer beroepszaken tegen gemeenten en meer kans op een onverbindende belastingverordening.

Wij willen ervoor zorgen dat gemeenten dit snel en eenvoudig kunnen voorkomen.

Wat is het?

Het is een webapplicatie waarmee u jaarlijks vrij eenvoudig de kostendekkendheid van de leges, rioolrechten, afvalrechten, begraafplaatsen, naheffingsaanslagen en havengelden kunt berekenen.

Wat levert het op?

Door het gebruik van de webapplicatie is het heel eenvoudig om de kostendekkendheid te berekenen.
Het scheelt u veel tijd, want berekeningen in excel zijn niet meer nodig en u draait heel eenvoudig een nieuwe tarieventabel uit.
Ook is het voor collega’s van vergunningverlening of burgerzaken veel gemakkelijker om de onderbouwingen in te zien, wat ten goede komt aan de kwaliteit.
Tot slot voldoet u aan de BBV regelgeving door het geheel op te nemen bij de begroting en de jaarrekening.

De voordelen:

  • Besparing van minimaal honderd tot duizend uur per jaar;
  • Tweejaarlijks een uitdraai van het rapport “kostendekkendheid van leges”.
  • Één druk op de knop, voor de tarieventabel inclusief indexatie.
  • Met behulp van internet kunt u overal werken in de applicatie;
  • De applicatie neemt communicatieruis weg binnen de organisatie;
  • Voldoen aan de BBV regelgeving;
  • Kennisdeling met andere gemeenten;
  • U haalt een innovatie in huis.

Aan de slag!

Wanneer u interesse heeft, kunt u vrijblijvend via “Contact” (rechtsboven) uw vraag stellen.
U kunt ook hier een vrijblijvende online presentatie aanvragen. Via het programma Zoom of Teams geven wij deze presentaties. Zo kunt u op korte termijn zien hoe onze webapplicatie werkt en komt u erachter waarom vele gemeenten u al zijn voor gegaan.

Deelnemende gemeenten