Op deze pagina kunt u diverse referenties lezen van deelnemende gemeenten van kostendekkendheid.nl
Referenties, wat gemeenten van ons vinden

Image

Referentie gemeente Staphorst

Wij zijn in 2020 gestart met de tool van Kostendekkendheid.nl. Overzichtelijk, duidelijk, praktisch en betrouwbaar; een aantal kenmerken die passen bij deze tool.

Zoals de meeste gemeenten hadden wij de nodige berekeningen in excel staan om de kostendekkendheid inzichtelijk te krijgen. Maar dat is ook best kwetsbaar. Vaak zijn het verschillende afzonderlijke documenten die bij verschillende personen in beheer zijn. Daarom kiezen we nu voor een veilige tool die naast het berekenen ook nog direct een controleslag maakt met betrekking tot kosten en opbrengsten. Afdeling Financiën is beheerder en daarnaast maken we gebruik van proceseigenaren. Dit zijn de vakkundige ambtenaren/budgetbeheerders. Zij kunnen op eenvoudige manier aangeven wat de directe kosten zijn en welke tijd gemoeid gaat met een bepaald product. Deze input gebruikt afdeling Financiën weer voor de begroting en afdeling Belastingen voor het berekenen van de tarieven.

En… de input voor de paragraaf lokale heffingen is met één druk op de knop te exporteren vanuit de tool. Erg handig! Kortom, Kostendekkendheid.nl is een tool die we nóg breder gaan inzetten in de organisatie en zeker is aan te bevelen!


Image

Referentie Zaanstad

Zaanstad werkt sinds 2 jaar met Kostendekkendheid. De applicatie is gebruiksvriendelijk en overzichtelijker. Risico’s met foute formules of verkeerde verwijzingen in te veel Excel-sheet zijn verleden tijd.

Waar het vroeger veel werk was om gegevens op te halen en er discussies ontstonden over aantallen en waar ze vandaan kwamen, is het nu heel duidelijk omdat iedere speler in het proces in de applicatie kan.

Voor de afdeling Financiën scheelt het veel werk en tijd, waarbij Kostendekkendheid ook als een archief werkt.

Kortom, een fijne applicatie waarmee we de aankomende jaren het hoofd kunnen bieden aan alle veranderingen binnen de gemeentelijke belastingen.Image

Referentie gemeente Rucphen

“Kostendekkendheid.nl werkt intuïtief. Aan de hand van een aantal vaste stappen is eenvoudig de kostendekking te bepalen. De applicatie stimuleert je om in dieper in het proces te duiken, zodat je volledig achter je (kosten)onderbouwingen kunt blijven staan. Dankzij de checks en rondrekeningen heb je altijd aansluiting.
 
Ook blijft de informatie bewaard voor het nieuwe begrotingsjaar en is op die manier makkelijk overdraagbaar. Het onbeperkt aantal accounts maakt dat je als organisatie kunt aanhaken op specifieke onderdelen.”Image

Referentie gemeente Heerlen

Een prima applicatie om inzicht te krijgen in de kostendekkendheid van de tarieven. Het is heel gebruikersvriendelijk voor iedereen te begrijpen met een dynamische opzet, eventuele verbeteringen die worden aangedragen worden doorgevoerd. Bij eventuele vragen is Jan-Dirk altijd direct benaderbaar voor de nodige ondersteuning.


Image

Referentie gemeente Leidschendam Voorburg

In 2019 hebben wij de tool van Kostendekkendheid.nl aangeschaft. Vanuit de raad lag er een opdracht om meer te komen tot kostendekkende leges. Bij het kostendekkend maken van de leges hebben we de afdelingen Bedrijfsvoering, Ruimtelijke Ordening, Klant Contact Centrum  en Vergunningen betrokken. In gezamenlijke sessies zijn alle legesproducten tegen het licht gehouden. Op deze wijze is het gelukt om meer kostendekkend te worden. De tool geeft per legesproduct, hoofdstuk en titel inzicht in de kostendekkendheid. Naast de leges kan ook de kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing, rioolheffing en begraafrechten in beeld worden gebracht. Kortom, een handige tool om inzicht te krijgen in de kostendekkendheid van de hiervoor genoemde producten.


Image

Referentie Gemeente Leiden

1. Ervaren jullie toegevoegde waarde van de modules ten opzichte van een berekening in excel?
Voordeel t.o.v. excel is dat de berekening elk jaar volgens een vaste werkwijze plaatsvindt. Bovendien kunnen er meerdere financieel adviseurs werken aan hun eigen heffing. Basisgegevens liggen vast, alleen de variabelen per heffing moeten afzonderlijk ingegeven worden. De berekening wordt in de module vastgelegd. Ook de accountant maakt gebruik van de module voor de controle van de jaarrekening. Verder hebben we al een aantal procedures gevoerd waarbij de vraag of de heffingen en leges al dan niet kostendekkend zijn beantwoord moest worden. Door de berekeningen te overleggen konden we aantonen dat we op eenduidige wijze de dekkingspercentages berekenen. Verder kunnen we de berekeningen 1 op 1 overnemen in de paragraaf lokale heffingen in de begroting en jaarrekening.

2. Waarom hebben jullie gekozen voor Kostendekkendheid.nl?
De applicatie is op dit moment de enige in zijn soort. Bovendien zie ik meerwaarde t.o.v. de berekeningen in excel.
Verder houdt Jan-Dirk ons op de hoogte van de wijzigingen in de regelgeving en de jurisprudentie.

3. Was het lastig de modules te implementeren, ook ict technisch?
Nee, het is een webapplicatie. Dus ICT heeft er verder geen omkijken naar.

4. Hoe ervaren jullie de serviceverlening door het team van Jan-Dirk Bleeker?
Goed, Ze zijn altijd goed bereikbaar en de uitleg is duidelijk. Ook de ondersteuning bij de implementatie is goed.