Image

Het gezicht achter...

Image

Het gezicht achter...

Mijn naam is Jan-Dirk Bleeker en ik ben de bedenker van Kostendekkendheid.nl.

Op een zondagochtend aan de keukentafel in 2011 is alles begonnen. Ik had net de dag ervoor een brief ontvangen, dat ik promotie had gemaakt van financieel beleidsmedewerker naar controller. Toen dacht ik, wat heb ik de afgelopen jaren nu echt betekend voor de maatschappij? En zal de volgende stap dan “concerncontroller” zijn? Word ik daar gelukkig van? Ik kwam tot de conclusie dat ik nog niet iets “wezenlijks” had verbeterd in de maatschappij. Voor mij wel de reden, waarom ik in 2003 bij de gemeente ben gaan werken. Het moest dus anders en dit was een mooi moment om daar over na te denken.

Ik kwam tot de volgende conclusies:

  • dat het iets kleins moest zijn, wat uitvoerbaar is.
  • iets financieels, want dat heeft mijn voorkeur;
  • dat het een probleem is van gemeenten, zodat er echt iets kan worden verbeterd;
  • iets met internet, want daarmee kun je snel informatie delen;

Toen kwam ik op het idee om iets te doen met de kostendekkendheid van de leges. De jaren daarvoor had ik een aantal bezwaarschriften afgehandeld. Standaard werden die afgewezen, zonder dat we eigenlijk wisten wat de kostenonderbouwing was. Al snel verzorgde ik het hele proces van de legesverordening en kwam ik erachter dat het best veel werk was. Je hebt met veel verschillende afdelingen te maken en communicatieruis ontstaat vrij gemakkelijk. Dit kan echt anders, zeker met de opkomst van de internettechnologie.

In 2012 heb ik in excel de kostendekkendheid van de leges berekend. Dit hebben we als basis gebruikt voor de webapplicatie die in 2013 “Live” is gegaan. In 2014 hebben we de applicatie in pilotvorm verder getest bij zeven gemeenten in de kop van Noord-Holland.

De pilot was een succes!
Het was nu mogelijk om via de applicatie de berekeningen op hoofdstukniveau te maken en deze jaar op jaar door te kopiëren. Ook kun je nu met de hele organisatie de gegevens bekijken en de tarieventabel indexeren en uitdraaien. Al met al scheelt dit veel tijd en communicatieruis werd weggenomen. Iedereen kan namelijk zelf controleren of de wijzigingen zijn doorgevoerd.

VNG en Ministerie BZK
In 2015 heb ik de VNG en het Ministerie van Binnenlandse Zaken benaderd met de vraag of we kunnen samenwerken om het geheel landelijk uit te rollen. Helaas kwam het niet tot een samenwerking, maar op de een of andere manier, heeft het toch effect gehad. Want per 1-1-2017 is het in de boekhoudvoorschriften opgenomen dat alle gemeenten een kostenonderbouwing moeten opnemen in de begroting en de jaarrekening! De applicatie is dat jaar gegroeid naar 12 deelnemers. 

Kwaliteit Instituut Nederlands Gemeente
In 2016 heb ik contact gezocht met KING, met als resultaat een vermelding op website “pilotstarter”. Ook hier een succes. De gemeenten Delft en Eindhoven hebben zich daarna aangesloten! Uiteindelijk groeide de webapplicatie dat jaar naar 17 gemeenten en hebben we de modules Riool, Afval, Havens en Begraafrechten ontwikkeld.

In 2017 zijn we gegroeid naar 19 gemeenten en zijn we gestart met de ontwikkeling van een jurisprudentiemodule en een vergelijkingsmodule. In 2018 zijn deze gerealiseerd en hebben we voor het eerst deelgenomen aan het belastingcongres van de VNG!

Deze bekendheid heeft geleid tot een toename van 21 gemeenten in 2018, waaronder grote gemeenten als Apeldoorn, Sittard-Geleen, Leiden, Amersfoort en Schiedam. Maar ook de Provincie Noord-Holland heeft ons ontdekt en maakt nu gebruik van de webapplicatie.

In 2019 zijn we gegroeid van 40 naar 43 gemeenten. We hebben bewust even pas op de plaats genomen om de vele klanten uit 2018 goed te kunnen begeleiden. In 2020 zijn we inmiddels gegroeid naar 46 gemeenten en is de verwachting dat we naar de 60 gemeenten toe groeien dit jaar.

Wilt u ook deel uitmaken van deze innovatie? Via het programma Zoom of Teams kunnen wij u op korte termijn een vrijblijvende presentatie geven!

Groet,
Jan-Dirk Bleeker

06-43621011

Image

Het gezicht achter...

Mijn naam is Jan-Dirk Bleeker en ik ben de bedenker van Kostendekkendheid.nl.

Op een zondagochtend aan de keukentafel in 2011 is alles begonnen. Ik had net de dag ervoor een brief ontvangen, dat ik promotie had gemaakt van financieel beleidsmedewerker naar controller. Toen dacht ik, wat heb ik de afgelopen jaren nu echt betekend voor de maatschappij? En zal de volgende stap dan “concerncontroller” zijn? Word ik daar gelukkig van? Ik kwam tot de conclusie dat ik nog niet iets “wezenlijks” had verbeterd in de maatschappij. Voor mij wel de reden, waarom ik in 2003 bij de gemeente ben gaan werken. Het moest dus anders en dit was een mooi moment om daar over na te denken.

Ik kwam tot de volgende conclusies:

  • dat het iets kleins moest zijn, wat uitvoerbaar is.
  • iets financieels, want dat heeft mijn voorkeur;
  • dat het een probleem is van gemeenten, zodat er echt iets kan worden verbeterd;
  • iets met internet, want daarmee kun je snel informatie delen;

Toen kwam ik op het idee om iets te doen met de kostendekkendheid van de leges. De jaren daarvoor had ik een aantal bezwaarschriften afgehandeld. Standaard werden die afgewezen, zonder dat we eigenlijk wisten wat de kostenonderbouwing was. Al snel verzorgde ik het hele proces van de legesverordening en kwam ik erachter dat het best veel werk was. Je hebt met veel verschillende afdelingen te maken en communicatieruis ontstaat vrij gemakkelijk. Dit kan echt anders, zeker met de opkomst van de internettechnologie.

In 2012 heb ik in excel de kostendekkendheid van de leges berekend. Dit hebben we als basis gebruikt voor de webapplicatie die in 2013 “Live” is gegaan. In 2014 hebben we de applicatie in pilotvorm verder getest bij zeven gemeenten in de kop van Noord-Holland.

De pilot was een succes!
Het was nu mogelijk om via de applicatie de berekeningen op hoofdstukniveau te maken en deze jaar op jaar door te kopiëren. Ook kun je nu met de hele organisatie de gegevens bekijken en de tarieventabel indexeren en uitdraaien. Al met al scheelt dit veel tijd en communicatieruis werd weggenomen. Iedereen kan namelijk zelf controleren of de wijzigingen zijn doorgevoerd.

VNG en Ministerie BZK
In 2015 heb ik de VNG en het Ministerie van Binnenlandse Zaken benaderd met de vraag of we kunnen samenwerken om het geheel landelijk uit te rollen. Helaas kwam het niet tot een samenwerking, maar op de een of andere manier, heeft het toch effect gehad. Want per 1-1-2017 is het in de boekhoudvoorschriften opgenomen dat alle gemeenten een kostenonderbouwing moeten opnemen in de begroting en de jaarrekening! De applicatie is dat jaar gegroeid naar 12 deelnemers. 

Kwaliteit Instituut Nederlands Gemeente
In 2016 heb ik contact gezocht met KING, met als resultaat een vermelding op website “pilotstarter”. Ook hier een succes. De gemeenten Delft en Eindhoven hebben zich daarna aangesloten! Uiteindelijk groeide de webapplicatie dat jaar naar 17 gemeenten en hebben we de modules Riool, Afval, Havens en Begraafrechten ontwikkeld.

In 2017 zijn we gegroeid naar 19 gemeenten en zijn we gestart met de ontwikkeling van een jurisprudentiemodule en een vergelijkingsmodule. In 2018 zijn deze gerealiseerd en hebben we voor het eerst deelgenomen aan het belastingcongres van de VNG!

Deze bekendheid heeft geleid tot een toename van 21 gemeenten in 2018, waaronder grote gemeenten als Apeldoorn, Sittard-Geleen, Leiden, Amersfoort en Schiedam. Maar ook de Provincie Noord-Holland heeft ons ontdekt en maakt nu gebruik van de webapplicatie.

In 2019 zijn we gegroeid van 40 naar 43 gemeenten. We hebben bewust even pas op de plaats genomen om de vele klanten uit 2018 goed te kunnen begeleiden. In 2020 zijn we inmiddels gegroeid naar 46 gemeenten en is de verwachting dat we naar de 60 gemeenten toe groeien dit jaar.

Wilt u ook deel uitmaken van deze innovatie? Via het programma Zoom of Teams kunnen wij u op korte termijn een vrijblijvende presentatie geven!

Groet,
Jan-Dirk Bleeker

06-43621011

Image